Rudi Bekkers

 

Commissioned studies and reports

Reg Brennenraedts, Tommy van der Vorst, Leonie Hermanussen, Dirk Janssen, Sam de Haas  van Dorsse, Paul Rutten, Rudi Bekkers, Sven Maltha (2017). Argumenten en impact bij een zinvolle afschakeling van analoge radio-etherdistributie via FM en AM  (Arguments for and impact of a meaningful shut down of radio distribution via FM and AM). Report 2017.055.1719. Report commissioned by the Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy). Dialogic: Utrecht. 


Tommy van der Vorst, Rudi Bekkers, Titia Lelie, Menno Driesse. Reg Brennenraedts (2017). Marktonderzoek professionele mobiele communicatie in de 450-470 MHz PAMR-band. (Market research on professional communications in the 450-470 MHz PAMR band). Report commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs. Dialogic: Utrecht.


Tommy van der Vorst, Reg Brennenraedts, Menno Driesse, Rudi Bekkers (2016). Beyond fast »  How the speed of residential internet access will develop between now and 2022 (publication 2016.016). Report commissioned by NLkabel and Cable Europe. Utrecht: Dialogic. Includes infograph.


Leonie Hermanussen, Tommy van der Vorst, Reg Brennenraedts, Rudi Bekkers (2014). Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie (publication 2013.153.1401). Report commissioned by the Autoriteit Consument en Markt (ACM), The Hague. Utrecht: Dialogic.


Tommy van der Vorst, Reg Brennenraedts, Jaap Veldkamp, Cor-Jan Jager, Rudi Bekkers (2014). Prospectief onderzoek naar de marktaandeel- ontwikkeling op de telecommunicatiemarkten voor internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten (publication 2013.147.1403). Report commissioned by the Autoriteit Consument en Markt (ACM), The Hague. Utrecht: Dialogic.


Tommy van der Vorst, Reg. Brennenraedts, David van Kerkhof, Rudi Bekkers (2014). Fast Forward: How the speed of the internet will develop between now and 2020. Report commissioned by NLkabel & Cable Europe. Publication 2013.048-1262. Utrecht: Dialogic.


Bekkers, R. , Birkman, L., Canoy, M., de Bas, P.  Lemstra, W. , Ménière, Y. , Sainz, I., van Gorp, N. , Voogt, B., Zeldenrust, R., Nomaler, N., Baron, J., Pohlman, T., Martinelli, A. (2014). Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardisation. A study prepared for the European Commission Directorate-General for Enterprise and Industry. Brussels: European Commission. ISBN 978-92-79-35991-0. DOI: 10.2769/90861. Available at https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/standards_en


Bekkers, R., & Updegrove, A. (2013). A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide. Updated version. Washington, DC: National Academies of Science. Available at http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=18510


Bongers, F., Bekkers, R., Vorst, T. van der, Brennenraedts, R., Kerkhof, D. van (2013) Vooronderzoek evaluatie van automatische nummerherkenning geheimhoudergesprekken advocatuur. (Preliminary investigation for the evaluation of the system for automatic recognition of legally privileged conversations in the advocacy). Report commissioned by the WODC, Ministry of Security and Justice, Netherlands.Dialogic: Utrecht. 


Bekkers, Rudi (2013). Role of Standards in a Digital Economy. Report commissioned by the International Telecommunication Union (ITU). Geneva. 


Bekkers, R., & Updegrove, A. (2012). A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide. Washington, DC: National Academies of Science.  Available at http://sites.nationalacademies.org/xpedio/groups/pgasite/documents/webpage/pga_072197.pdf


Bekkers, R., & Updegrove, A. (2012). Background studies for the NAS report, Washington, DC: National Academies of Science”


Supplement background report 1 on ITU, ISO, and IEC

Supplement background report 2 on IEEE

Supplement background report 3 on ETSI

Supplement background report 4 on ANSI

Supplement background report 5 on IETF

Supplement background report 6 on OASIS

Supplement background report 7 on VITA

Supplement background report 8 on W3C

Supplement background report 9 on HDMI Forum

Supplement background report 10 on NFC Forum


Blind, K., Bekkers, R., Dietrich, Y., Iversen, E., Köhler, F., Müller, B. et al. (2011). Study on the Interplay between Standards and Intellectual Property Rights (IPRs). Final Report. Study commissioned by the European Commission Tender No ENTR/09/015 (OJEU S136 of 18/07/2009). Brussels: European Commission.


Reg Brennenraedts, Jurgen Verweijen, Jesse Bos, Rudi Bekkers. (2010) Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt. Commissioned by the Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Utrecht: Dialogic. https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=10224


Reg Brennenraedts, Rudi Bekkers & Jurgen Verweijen (2009). Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten. Commissioned by the Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Utrecht: Dialogic.

Hugo Gillebaard, Rudi Bekkers, Stein Smeets, Jurgen Verweijen & Reg Brennenraed (2009). De impact van digitalisering van etherradio voor de luisteraar. [The impact of the digitization of terrestrial radio. Utrecht: Dialogic. Study commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs.

Bekkers (2009). An evaluation of incentives and policies that affect research institutions’ knowledge transfer activities. Paper commissioned by the European Commission, DG Research, as part of work by the Expert Group on Knowledge Transfer 2008/2009.

Rudi Bekkers, Isabel Maria Bodas Freitas (2009). Background paper: An evaluation of incentives and policies that affect research institutions’ knowledge transfer activities. Background paper, for the work commissioned by the European Commission, DG Research, as part of the expert Group on "Knowledge Transfer" 2008/2009.

Rudi Bekkers, DongBack Seo, Jurgen Verweijen (2009). ETSI strategic member survey 2009. Study commissioned by the European Telecommunications Standards Institute (ETSI). (Confidential)

Rudi Bekkers, Reg Brenneraedts, Stein Smeets & Robbin te Velde (2009). Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland [Network Neutrality: state of affairs in The Netherlands]. Commissioned by the Directorate of Energy and Telecommunications, Dutch Ministry of Economic Affairs. Utrecht: Dialogic.

Rudi Bekkers, Stein Smeets & Jan van Rees (2009). Mogelijkheden voor een efficienter beleid bij de uitgifte van mobiele nummers [Options for a more efficient policy for the allocation of mobile numbers]. Commissioned by the Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Utrecht: Dialogic.

Bongers, F., Hertog, P. den, Kaashoek, B., Bekkers, R. & R. Brennenraedts (2008). Evaluatie innovatievoucher-regeling 2005/2006 [Evaluation of the Dutch Innovation Voucher scheme]. Utrecht: Dialogic. Study commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs.

Rudi Bekkers, Reg Brennenraedts, Guido Ongena & Sven Maltha. (2008). Economische effecten van digitale marktplaatsen. In opdracht van de Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Utrecht: Dialogic.

Rudi Bekkers, Stein Smeets, Robbin ter Velde (2008). Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten in de elektronische communicatiesector. Commissioned by the Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Utrecht: Dialogic.

Rudi Bekkers, DongBack Seo (2008). Quick Scan for best practices in ICT standardisation: What ETSI could learn from other standards bodies. Commissioned by the Directorate of Energy and Telecommunications, Dutch Ministry of Economic Affairs. Utrecht: Dialogic.

Robbin te Velde, Rudi Bekkers (2008). Evaluatie pilots Electronic Monitoring in Nederlandse gevangenissen. [Impact study of Electronic Monitoring in Dutch prisons]. Report commissioned by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of Justice (WODC).

Rudi Bekkers et. al. (2007). Produktmarkten en markt-segmentering bij zakelijke telecommunicatiediensten. Commissioned by the Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Utrecht: Dialogic.

Rudi Bekkers, Reg Brennenraedts & Jeroen Segers (2006). Een herstart voor DAB? Beschikbaarheid, gebruik en toekomst van digitale radio (t-DAB) in internationaal perspectief. [A new chance for DAB? Availability, usage and future of digital radio (t-DAB) in an international perspective]. Commissioned by the Directorate of Energy and Telecommunications, Dutch Ministry of Economic Affairs. Utrecht: Dialogic.

Bongers, F., S. Maltha, R. Bekkers, B. Nieuwenhuis, J. Segers, L. Verhagen & M. Fijnvandraat (2006), Evaluatie Nationaal Antennebeleid [Impact study on Dutch antenna policy]. Commissioned by the Directorate of Energy and Telecommunications, Dutch Ministry of Economic Affairs. Utrecht: Dialogic. Dialogic: Utrecht.

Rudi Bekkers (2006). Efficiënte en intelligente interoperabiliteit [Efficient and intelligent interoperability]. Commissioned by the Directorate of Energy and Telecommunications, Dutch Ministry of Economic Affairs. Utrecht: Dialogic.

Rudi Bekkers, Rob Bilderbeek & Sven Maltha (2006). Scenario’s en OPTA strategie voor elektronische communicatie 2010-2015. Commissioned by the Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Utrecht: Dialogic (vertrouwelijk).

Rudi Bekkers, Knut Blind, Heide Coenen, Eric Iverson, Kai Jacobs & Kamal Hossain. (2006). Case studies on the interface between research and standardisation, and case studies on patent pools as a coordination mechanism. Project co-funded by the European Commission within the Sixth Framework Programme, STREP, Priority 8, Contract 503 594.

Rudi Bekkers, Liesbeth Verhagen (2006). Zeven visies op interoperabiliteit Suggesties voor nationaal overheidsbeleid. [Seven views on interoperability - Recommendations for goverment policy]. Commissioned by the Directorate of Energy and Telecommunications (DGET), Dutch Ministry of Economic Affairs. Utrecht: Dialogic.

R. Bekkers et al. (2005). Schakelen we om? Verwachte ontwikkeling van alternatieve kanalen voor televisieverspreiding in 2006-2008. Quick Scan. [Will we switch? A study on alternative channels for television broadcasting for 2006-2008]. Commissioned by the Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Utrecht: Dialogic.

Koops, B.-J., R. Bekkers, F. Bongers & M. Fijnvandraat (2005), Aftapbaarheid van telecommunicatie. Een evaluatie van hoofdstuk 13 Telecommunicatiewet [Impact study of the Dutch law on legal interception – Chapter 13 of the Dutch telecommunications law]. Tilburg: TILT. Commissioned by the Directorate of Energy and Telecommunications, Dutch Ministry of Economic Affairs. Utrecht: Dialogic.

Rudi Bekkers (2005). Succesvol aansluiten: Visie voor het Nederlands normalisatie- en interoperabiliteitsbeleid op het gebied van de ICT. (confidential). Commissioned by the Directorate of Energy and Telecommunications, Dutch Ministry of Economic Affairs. Utrecht: Dialogic.

Bekkers, R.N.A. (2005). On the increasing importance of technical interoperability and ETSI's role in it. Discussion document ETSI/GA45(05)21, offered to the ETSI General Assembly on behalf of the Dutch members of ETSI. (Dutch version). 

Maltha, S., F. Fijnvandraat, F. Bongers & R. Bekkers (2005), Innovatiegericht frequentiemanagement. Inventarisatie en analyse van kennisbehoefte en –ontwikkeling. [Innovation-driven frequency management – an inventory and analysis of knowledge needs]. Utrecht: Dialogic. Commissioned by the Directorate of Energy and Telecommunications, Dutch Ministry of Economic Affairs. Utrecht: Dialogic.

Rudi Bekkers & Liesbeth Verhagen (2005). Inventarisatie en beoordeling van interoperabiliteitswensen. Commissioned by the Directorate of Telecommunications and Post (DGTP), Dutch Ministry of Economic Affairs. Utrecht: Dialogic.

Bekkers, R., F. Bongers, J. Segers & M. Schellekens (2004). Hoe fraudeurs de draad kwijtraken: Een juridisch perspectief op (nieuwe) fraudevormen bij mobiel betalen [How fraudsters get tangled: a legal perspective on new types of fraud with mobile payment]. Report commissioned by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of Justice (WODC).

R. Bekkers (2004). New challenges for telecommunications standardization as a result of a changing environment. ETSI General Assembly, 29-30 November 2004, Nice. Report commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs.

Bekkers, R., S. Maltha, J. Poort & S. van Geffen, (2004). Vooruitgang zonder marktverstoring: Analyse breedbandplannen publieke en private partijen Marktverstoring [Progress without market disturbance: Analysis of broadband deployment projects by public and private parties]. Report commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs.

Bekkers, R., M. Fijnvandraat & Maltha, S (2004). De business case van Carrier PreSelect (CPS) aanbieders in Nederland [The business case of Carrier PreSelect operators]. Commissioned by OPTA (Not public.)

Bekkers, R. & K. Schuurman (2004). Kostenstructuur van DSL-dienstenaanbieders in Nederland [Cost structure of Dutch DSL operators]. Commissioned by OPTA (Not public.)

Bekkers, R. (2003). Future organization and positioning of ETSI. Discussion document for the Directorate-General for Telecommunications and Post, Ministry of Economic Affairs. [Has been submitted to ETSI by the submitted by the Dutch members and observers of ETSI].

C. Holland, A.W Veenstra, M. van Oosterhout, R. Bilderbeek, R. Bekkers & K. Vermaas (2003). Economische effectenverkenning glasvezelnetwerk Rotterdam [Exploration of the economic effects of a glass fibre network in the city of Rotterdam.]. Utrecht: Dialogic. Commissioned by OntwikkelingsBedrijf Rotterdam. (not public). 

Bekkers, R., Baarsma, B. et al. (2003). Auteursrecht, economische lust of last? Een empirische studie van de economische aspecten van het auteursrecht in de Nederlandse multimediasector [Copyright, economic blessing or burden? An empirical study for economic aspects of copyright in the Dutch multimedia sector]. Utrecht: Dialogic / Amsterdam: Stichting Economisch Onderzoek (SEO), University of Amsterdam. Commissioned by the Ministry of Economic Affairs.

Bekkers, R., Baarsma, B. et al. (2003). Auteursrecht, economische lust of last? Een literatuurstudie naar de economische aspecten van het auteursrecht. [Copyright, economic blessing or burden? A literature survey on the economic aspects of copyright]. Utrecht: Dialogic / Amsterdam: Stichting Economisch Onderzoek (SEO), University of Amsterdam. Commissioned by the Ministry of Economic Affairs.

Bekkers, R. & S. Maltha (2003). Flatfee in de regio. Onderzoek naar breedbandige internettoegang in onrendabele gebieden. [Flat Fee in the country – Study on broadband internet access in uneconomic areas]. Utrecht: Dialogic. Commissioned by the Ministry of Economic Affairs.

Bekkers, R., S. Maltha & M. Smidts (2003). De vraag naar glas verhelderd. Een vraagverkenning naar glasvezelaansluitingen in de stad Rotterdam. [The demand for glass cleared up. An investigation for the demand for glass fibre access networks in the City of Rotterdam]. Utrecht: Dialogic. Commissioned by OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (not public).

Bekkers, R. (2002). Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer. Landenstudie Frankrijk. [International innovation benchmark for freight transportation – Country study France]. Utrecht/Rijswijk: Dialogic/NEA. 

Maltha, S., Bekkers, R. & van Mil, T. (2002). Nederland Breedbandland: Advies aan het kabinet van de Expertgroep Breedband [Recommendation to the Cabinet of the National Broadband Expert Group]. The Hague. There is also the separate Annex.

Bekkers, R, De Groot, H. & Bilderbeek, R. (2002) User needs and appreciation of the European Schoolnet: Pilot implementation of a multi-approach research methodology in The Netherlands. Utrecht: Dialogic. Commissioned by the Inspectie van het Onderwijs.

Bekkers R., H. de Groot & R. Bilderbeek (2002), Design of a pilot measurement for European Schoolnet (EUN). Utrecht: Dialogic. Commissioned by the Inspectie van het Onderwijs.

Maltha, S., K. Schuurman, K. Vermaas, R. Vandeberg, F. Bongers, R. Bekkers & L. v/d Wijngaert (2002). Breedband en de Gebruiker [Broadband and the user]. Utrecht: Dialogic.

I am also associated with the research firm Dialogic, where he I hold a position as senior researcher conducts studies in the fields of fixed and mobile telecommunications, new media, standardisation, intellectual property, and innovation policy

Overview of some of the organizations I have conducted studies for:


U.S. National Academies of Science

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

European Commission (including FP6 and FP7 research)

European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

International Telecommunication Union (ITU)

Scientific Council for Government Policy (WRR – Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)

Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (formerly: Ministry of Economic Affairs) (more than a dozen studies, various directorates)

Dutch National Regulatory Authority OPTA (more than half a dozen studies)

Dutch Ministry of Internal Affairs (several studies)

Dutch Ministry of Security and Justice  / WOCD (several studies)

Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Dutch Ministry of Education, Culture and Science

Several large Dutch municipalities (including Rotterdam, Amsterdam, Amersfoort, and Deventer)

Several large Dutch provinces (including Overijssel, Gelderland, and Noord-Brabant)

Harbour of Rotterdam (Havenbedrijf) and OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR)